Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen

 

 

 

Een droomdekentje is een uniek en met liefde gemaakt dekentje voor een kind dat te maken heeft met een grote uitdaging in zijn leven. Kinderen die te maken hebben met ziekte, trauma of handicap hebben behoefte aan een veilig droomplekje. Een plekje waar je je weer gewoon even jezelf kunt voelen. (Bron: droomdekentjes.nl)

 

A dream blanket is a unique and made with love blanket for a child that has to do with a big challenge in his life. Children who are dealing with illness, trauma or disability need a safe dream place.

 


 

droomdeken
droomdeken
droomdeken
droomdeken

 


droomdeken
droomdeken
droomdeken
droomdeken
droomdeken

droomdeken
droomdeken
droomdeken
droomdeken
droomdeken

 
 

 


 

 

Update: 9 Februari, 2015